15. aug, 2019

"Kräftor kräva dessa drycker"

Jag hoppas att ni har smakat på kräftorna eller ska göra det, och en kall KGS till!

 

Folkomröstningen om rusdrycksförbud i Sverige genomfördes den 27 augusti 1922. Det blev ett mycket jämnt resultat i valet och ett lägre valdeltagande än många hoppats på. 48,8 procent röstade för och 50,8 procent emot "införande av fullständigt rusdrycksförbud".

2% från förbud.